آخرین اخبار مدارس


16 اسفنددبستان دخترانه

16 اسفنددبستان دخترانه

29 دیدبستان دخترانه

29 دیدبستان دخترانه

13 دیدبستان دخترانه

07 دیدبستان دخترانه

04 دیدبستان دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه

مغز خمیری مغز سنگی

جولیا کوک

علمی

دبستان دخترانه

میریت زمان

برایان تریسی

رانشناسی

دبستان دخترانه

این منم آلبرت انیشتن

لرد ملتزر

داستان و شعر

دبستان دخترانه

تاریخ انبیاء از آدم تا خاتم

شهرزاد منصوری

داستانی

دبستان دخترانه

قورباقه ات را قورت بده

برایاتپن ترسی

علمی

دبستان دخترانه

قورباقه ات را قورت بده

برایاتپن ترسی

علمی

دبستان دخترانه

مجموعه بهترین داستان

ژان پل سارتر

داستانی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه

زهرا نوروزی

مسابقه: دلنوشته به سردار سلیمانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ستایش عبادی

مسابقه: دلنوشته به سردار سلیمانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

پرنیا کریمی

مسابقه: دلنوشته به سردار سلیمانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ایسان عزیزی

مسابقه: دلنوشته به سردار سلیمانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

ستایش عبادی

مسابقه: دلنوشته به سردار سلیمانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

فاطمه محمدی

مسابقه: دلنوشته به سردار سلیمانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه

نازنین حیدری

مسابقه: دلنوشته به سردار سلیمانی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبستان دخترانه

هستی ولیمحمدی

زندگینامه ابن سینا

دبستان دخترانه

النا نجفی..درسا محمدی کمال

اسطرلاب

دبستان دخترانه

فاطمه نظری

ابن خلدون

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه

كوثر عليقلي

1391/02/21

دبستان دخترانه

پريا صفري

1389/02/20